Therapievormen
Onderzoek
 
Holistische visie

De woorden holisme en holistisch zijn afgeleid van het Griekse woord holos, wat heelheid betekent.  Binnen een holistische visie op gezondheid wordt de mens als heel / eenheid van lichaam en geest gezien. Binnen die eenheid zijn fysieke, mentale, emotionele, spirituele en energetische aspecten van de mens voortdurend met elkaar in contact. Ze beïnvloeden elkaar en vormen samen een balans. Als die wisselwerking niet in harmonie is, dan ontstaan er blokkades, energie kan niet meer stromen en er kunnen klachten ontstaan. De natuurgeneeskunde probeert de harmonie in de mens en al zijn aspecten weer te herstellen en zo het zelfhelend vermogen te bevorderen. Belangrijke kernbegrippen daarbij zijn: energie, drainage, voeding en psyche.

Energie

Energie is de basis van leven. Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Ons hele lichaam, elk systeem, elk orgaan is opgebouwd uit energie.
Communicatie tussen mensen is uitwisseling van energie.
In deze tijd leven we vaak in dichtbevolkte gebieden en komen er van buitenaf veel verschillende prikkels/energieën op ons af. Die energie heeft invloed op ons en ons lichaam. Maar ook onze gedachten en emoties zijn energie en kunnen ons beïnvloeden.
Dat maakt het soms moeilijk om in balans en bij onszelf te blijven.
Als een mens gezond is stroomt energie vrij en evenwichtig om en door hem heen. Lichamelijke en/of psychische klachten kunnen ontstaan als de energiestroom om wat voor reden dan ook blokkeert of verzwakt.

Drainage

Lichaam en geest worden dagelijks belast met gifstoffen, in stoffelijke en niet stoffelijke vorm. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op ons hele systeem.
Bewustwording van datgene wat het lichaam belast en hoe je het kunt vermijden of je ervan kunt reinigen is belangrijk. Energetische reinigings- en afschermingsmethoden, diëten, ontgiftingskuren en darmtherapie kunnen tot een goede drainage bijdragen. Maar ook manuele technieken (zoals de Bowen Therapie) kunnen de afvoer van afvalstoffen bevorderen.

Voeding

Ons lichaam heeft de juiste voedingstoffen nodig om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer er een tekort aan goede voeding is of als we voeding gebruiken wat het lichaam niet goed kan verwerken, dan leidt dit mogelijk tot klachten.
We hebben als mens ook geestelijke voeding nodig, uitdagingen, kennis, een baan
die bij je past.
Verkeerde geestelijke voeding kan belemmerend en ziekmakend werken.
Het is dus belangrijk om je bewust te worden van:
wat gezonde voeding is, welke voedingsstoffen een mens dagelijks nodig heeft, hoe er voedingstekorten kunnen ontstaan en wat te doen om dit tekort aan te vullen.
Maar ook: hoe onze eigen gedachten onszelf en anderen kunnen voeden.

Psyche

Gedachtenpatronen, de manier waarop we in het leven staan, ballast uit het verleden, niet verwerkte emoties hebben invloed op ons totale welzijn. Als zij ons negatief belasten, dan kunnen ze ziekte in stand houden.
Praten over wat dwars zit, loslaten door een vergevingssessie te doen of een behandeling met bijvoorbeeld de Jassentechniek geeft vaak het nodige inzicht en de ruimte om tot zelfheling te komen.


Naar boven